Operácia kolena – plastika predného krížneho väzu (ACL)

Ako tak ?akám na operáciu predného krížneho väzu a h?adám informácie, nachádzam len málo vo vodách slovenského internetu. Preto som sa rozhodol napísa? o vlastných skúsenostiach a podeli? sa s ostatnými o svoje vedomosti a zážitky z môjho úrazu a potom prvej a druhej operácie.

Takže úraz sa mi stal pri hraní basketbalu. Nikdy som nebol hrá? profi ligy, ale rád som si zahral cez leto s kamarátom.
V ten de? sme už hrali pekne dlho a naše pekne zrelé, no netrénované telá už za?ínali cíti? únavu. Nevedeli sme však odola? výzve mladšieho súpera a tak sme hrali a hrali. Blížil sa posledný bod pred naším slávnym ví?asztvom, ja som vysko?il na dosko?enú loptu a dopadol tak neš?astne, že som si vyvrtol koleno do strany. Bola to ?isto moja chyba samozrejme. Hne? som vedel, že je ve?mi zle. ?lenok som si predtým vyvrtol hádam 5 krát každý, to je tiež boles? na poh?adanie, ale koleno…je predsa len nie?o iné. Boles? to bola riadna a ja som nemohol nohu ani vystrie? ani pokr?i?. Mohol som s ?ou hýba?, ?o však spôsobovalo pekelnú boles?. Prišlo mi zle. O chôdzi na zranej nohe nemohlo by? ani re?i.

Ak sa porozprávate s inými ?u?mi, ?astokrát je ich priebeh zranenia ove?a miernejší. Koleno zabolí, no ?lovek dokonca niekedy ešte dohrá zápas, prípadne sa snaží koleno rozcvi?i?. Toto je však ve?ká chyba. Je ve?mi pravdepodobné, že potom, ako sa koleno dostane prutkým pohybom do nejakej “vývrtky”, hoci ihne? sko?í naspä?, je pravdepodobne poškodený krížny väz. Ten vám následne môže “rupnú?” pri ?alšom tréningu alebo najbližšom zápase. Ak máte podozrenie, radšej cho?te k ortopédovi, presne mu opíšte ako k zraneniu prišlo a on vás pošle na rentgen (ktorý pravdepodobne ni? neukáže) no a ideálne, ak si koleno pozrie cez tzv. magnetickú rezonanciu. Táto metóda dokáže pomerne spo?ahlivo diagnostikova? poškodenie alebo roztrhnutie väzu. Je to však vyšetrenie, na ktoré sa dlho ?aká. Ja som na MRI ani nešiel, lekár sa pod?a m?a ve?mi správne rozhodol pre okamžitú operáciu – artroskopiu, lebo jedine artroskopia dokáže spo?ahlivo diagnostikova? ?o všetko sa v kolene poškodilo a samozrejme opravi? základné problémy – možno menisky, odstráni? poškodený väz a podobne.

Takže – ke? sme si tento väz už poškodili – po?me sa pozrie? o ?o sme vlastne prišli.

Celkom pekný obrázok spolu s vysvetlením anatómie je na: http://www.arthroscopy.com/sp05001.htm

Predný krížny kolenný väz sa nazýva v angli?tine ACL (nechce sa mi tú skratku rozpisova?, na internete to aj tak vždy nájdete práve v tejto skratke). Tento väz je jeden zo štyroch väzov, ktoré držia koleno pohromade a zabezpe?ujú jeho stabilitu pre jeho náro?ných valivých pohyboch. ACL tiež býva naj?astejšie poškodený, lebo je to práve on, ktorý zabezpe?uje stabilitu kolena smerom do strán. Nachádza sa vnútri kolenného k?bu a spája stehennú kos? s píš?alou.

Bez tohoto väzu je koleno nestabilné a má vô?u pri pohybe do strán. Nemusí to prekáža? niekomu, kto ve?a nešportuje, resp. robí aktivity ako kondi?ný beh, veslovanie, turistika, jazda na bicykli, kor?u?ovanie posilovanie a podobne. Športy, kde musíte rýchlo meni? smer, prípadne kde musíte ma? dobrú stabilitu niekedy aj na jedinej nohe sú pre vás prakticky vylú?ené. Takýmito športami sú napríklad basketbal, tenis, fotbal, lyžovanie, snowboardovanie alebo aj vážnejšie tancovanie. Ja som sa so svojim roztrhnutým ACL snažil o snowboardovanie. Dokázal som sa vzda? všetkých tých ostatných. Snowboarding je možný, no povedal by som, že na 50 a menej percent. ?lovek si musí dáva? ve?ký pozor, nesnowboardovat v hlbokom snehu a v žiadnom prípade neskáka?. Dopady sa vždy skon?ia prutkou boles?ou vysko?eného kolena. Rekrea?né snowboardovanie je možné, no aj tak riskujete, že koleno “vypovie” pri vä?šej únave, ktorá vás môže prekvapi? aj v strede kopca.

Tu treba ale spomenú?, že ?o koleno a ?o ACL zranenie, to iné skúsenosti. Sú takí, ktorí obstojne športujú aj s pretrhnutým/vážne poškodeným krížnym väzom (napríklad aj fotbal), potom sú takí, ktorí zmenia svoj prístup a športujú menej, resp. si šport prispôsobia svojmu zraneniu (namiesto napr. basketbalu za?nú bicyklova?, beháva? a pod..) no a potom sú takí, ktorí bez krížneho väzu jednoducho by? nemôžu. Nielne preto, lebo nedokážu obetova? tú-?i inú športovú aktivitu, ale ?astokrát aj preto, lebo im koleno vyskakuje aj pri bežnej chôdzi, ?i ?ahkom behu. Vtedy je operácia prakticky nevhynutná. Je zvláštne vidie? rôzne tolerancie zranenia ACL. NIektorí športujú normálne s pretrhnutým väzom (hoci len tých nieko?ko športov), iní majú problém aj pri oby?ajnej chôdzi.

Náhradu ACL prekvapivo naši doktori (aspo? ten, u ktorého som ja) ve?mi neodporú?a len tak hocikomu. Skôr sa ma pýtal, ?i som športovec a tak trocha akoby ma presvied?al, aby som sa zmieril s tým, že isté športy proste robi? nebudem. Je to trocha zarážajúce, lebo pod?a viacerých odborných ?lánkov podporených názormi ortopédov je vyššie riziko artritídnych ?ažkostí u tých ?udí, ktorý LCA nemajú, resp. ho majú poškodený. Iste, nie každý, kto má LCA poškodený by mal podstúpi? aj operáciu jeho náhrady. No pod?a analýz a odb.?lánkov, ktoré som si pre?ítal by si túto plastiku kolena mal necha? urobi? každý, kto chce ešte v budúcnosti športova?, ?i aktívnejšie ži?. Pre?o si ACL nenecha? operova?? Najdôležitejším dôvodom je dlha doba rekonvalescencie, ktora trva az do 9 mesiacov. To znie sice pridlho, ale realne povedzme 1-2 mesiace kym je clovek schopny normalne fungovat (chodit bez barli(vraj nieko?ko dní), soferovat (cca 2-3 tyzdne), behat kondicne (6-9 tyzdnov), sportovat (po 4 mesiacoch sporty, ktore uzna lekar, az do 9 mes. potom uplne vsetko vsetko). Podla typu operacie sa vraj krizny vez NAPLNO, plnohodnotne ujme az po 1.5-2 rokoch. To je vsak uz plne integrovany v kolene podobne ako bol ten nestastnik pred nim. Špi?koví sportovci zacinaju po 6 mesiacoch uz hrat. Maju vsak vyhodu, ktoru my nemame – cele dni rehabilituju, potom spravne odpocivaju a tak dokola. My pracujuci musime stihnut rehabilitaciu pocas svojho zamestnania. TAKŽE – ak si neviete predstavi? dlhodobejšiu rehabilitáciu (bez ktoré operácia ACL nemá vlastne zmysel), resp. nie ste ochotný pretrpie? prvé 1-2 mesiace pomerne výrazného pohybového obmedzenia spojeného s istou dávkou bolesti – potom sa na ACL máte vraj radšej vykašla?. Neignorujte ale fakt (a spýtajte sa na to doktora), že chýbajúci ACL zvyšuje riziko artritídy v kolene. A to fakt nechcete ma?!

Takže spä? ku mne.

Po úraze som šiel domov, dal som si na koleno ?ad a za?al sa ?utova?. Vedel som, že je zle. Koleno ma po 2-3 hodinách prestávalo pomaly bolie? (na?ase, lebo prvá hodinka, dve boli skuto?né peklo!). Postupne boles? zmizla a zostala len stuhnutos? kolena. Samozrejme opuchlo, ale nie tak, ako by som bol ?akal (po skúsenostiach s dobre vyvrtnutým ?lenkom). Na WC/kamoko?vek som musel pekne doskáda? na jednej nohe, postavi? sa na zranenú nohu bolo prvé dni prakticky nemyslite?né. Ani nie, že by to tak bolelo, ako to, že tá noha bola neuverite?na slabá. Mal som problém ju vystrie? a samozrejme ohnú? viac ako 45 stup?ov. Po pár d?och som išiel k ortópédovi, ktorý ma neskôr aj operoval. Pod?a toho, ako som mu opísal zranenie diagnostikoval poškodenie krížneho väzu a odporu?il artroskopiu. Do týžd?a-dvoch som absolvoval túto operáciu. Koleno dovtedy prakticky odpuchlo, chodil som však dos? s problémami a stále som nemohol nohu celkom vystrie?, ohnú? viac ako povedzme 80-90 stup?ov.

Artroskopia

Artroskopia kolena nie je žiadna vážna operácia. Blbé na tom je to, že sama o sebe toho ve?a nenapraví. Slúži vä?šinou na to, aby chirurg-ortopéd presne zistil ?o sa vlastne stalo a opravil do istej miery napr. poškodené menisky – ktoré mohli pri úraze utrpie?, a LCA väz odstránil úplne, prípadne tak, aby nejakým spôsobom nezavadzal.

Po operácii som sa zabudil cca po 2-3 hodinách, samotný zákrok trvá myslím 30-60min. Ostávajú po ?om len dve malé jazvi?ky, ni? dramatické ani pre dámy. Boles? po operácii nebola ve?ká, bol som vlastne príjemne prekvapený. Ak s nohou nehýbete, boles? prakticky nie je (resp. nie je nejaká strašná). Už od za?iatku však musíte ma? nohu vystretú a to bolí. Mierne pokr?ená je ideál – no vystretá – to už nie je sranda. Tesne po operácii som mal horú?ku, ale cítil som sa fajn a bol som rád, že to mám už všetko za sebou. Mal som dobrú náladu. Ešte v ten ve?er sa na nohu môžete ako-tak postavi? a ís? na WC napr. Na dlhšie prechádzaky asi ma? chu? nebudete. Z kolena mi vysela dost nechutná hadi?ka, cez ktorú odtekala prebyto?ná krv, prípadne hnis, ?ojaviem… Vyzerá to surealisticky trocha – hadi?ka, ktorá tr?í z kolena, no pomáha tomu, aby koleno zbyto?ne neopuchlo. Už si nepamätám ako mi ušla noc, ale myslím, že celkom dobre. Žiadne dramatické bolesti sa nedostavili. Na druhý de? mi sestri?ka prišla vytiahnu? hodi?ku z kolena. Tu sa pristavím ak dovolíte. To tak zabolelo, že som asi aj zvískol a vyh?kli mi slzy. Sestri?ka to ešte vytiahla s istým pôvabom, ktorý bol však príliš pomalý a ja som si vychutnal každý milimeter hadi?ky prechádzajúci cez môj k?b. Peklo. Boles? však hne? aj odišla. V každom prípade vám ale odporá?am inšrtuova? sestri?ku “a? je to rychle inak nebudete tiše”. V opa?nom prípade sa vyhrážajte hlasným pla?om! Kolega, ktorý ale podstúpil túto operáciu však hovoril, že jeho to vytiahnutie hadi?ky vôbec nebolelo. Asi závisí ako ju tam uložia… Vyberanie hadi?ky po plastike som ani necítil…

Hne? potom som išiel domov. Pekne o barlách s minimálnym stúpaním na operovanú nohu. Doma pekne odpo?inok a jednoduché cviky zamerané hlavne na vystieranie nohy a napínanie qvadricepsov. Trocha bolestivé, ale isto užito?né.

Pýtate sa pre?o neurobi? operáciu artroskopie rovno spolu s plastikou? Nazory nato, kedy robit platiku ci HNED po uraze, resp. po zataveni sa roznia. Niektorí argumentuju tym, ze koleno by malo byt dobre rehabilitovane este pred operaciu kde sa nahradi ACL, no zasa pre rychlejsie uzdravenie zas jednoznacne hovori operacia “dva v jednom” Ja som napriklad stratil mesiac urazom a potom dalsie dajme tomu 2 mesiace kedy som bol v podstate velmi slabo mobilny – spolu teda 3 mesiace. Teraz ked mi idu nahradzat krizny vez to bude zase dalsie 2-3 mesiace velmi slabej mobility. Namiesto toho som teoreticky mohol eliminovat 2-3 mesiace tejto druhej operacie. Doktor mi takututo variantu vobec neponukol a ani nebola predmetom nasej debaty. Jednoducho stanovil vtedy artroskopia, uvidis ako sa budes citit, ci vobec budes chciet plastiku a basta. Pritom ja som mal od zaciatku jasne, ze chcem mat koleno TAKE, ake bolo pred urazom – teda s kriznym vezom. No nic… Nazory odbornych publikacii sa roznia, ale mozno tesna vecsina sa priklana k tomu, ze plastiku urobit skoro po uraze (samozrejme koleno musi byt odpuchnute atd..) a vä?šina sa priklá?a aj k tomu, aby bola kolenu aspo? ?iasto?ne navrátená pohyblivos? a ?iasto?ne aj kvadricepsové svaly (4-5 týžd?ov po?ka? po úraze). Vraj to pomôže eliminova? prípadné komplikácie po plastike v súvislosti so získaním pohyblivosti.

Takže spä? k rehabilitáciám. Rehabilitoval som poctivo. Kvalita rehabilitácie bola skôr otázna, odborná spôsobilos? pod?a môjho osobného vnímania tiež. Teta so mnou jednoducho precvi?ila každý de? presne to, ?o precvi?ila od svojho nástupu do práce hne? po vojne (nie, nie tej v Iraku). Sú to zvä?ša jednoduché cviky, ktoré si môžete nájs? aj na internete. Okrem žinenky, bradiel a nieko?kokrát aj stre?ových gúm žiadne špeciálne nástroje. Samozrejme, že to cvi?enie pomohlo, dôležitým faktorom však je, ?i stálo za to, si každú chví?u bra? pol d?a dovolenky kvôli nie?omu, ?o som mohol robi? možno aj ja sám s patri?ným manuálom v ktorejko?vek posilovni v ?ase, ktorý by mi vyhovoval. Apropos – dobre si vyberte miesto, kam budete chodi? rehabilitova?. Rehabilitácia je k?ú?om k úspechu (ak nerehabilitujete, koleno zostane neohybné a svaly sa vám nevrátia) takže treba dobre zváži? kam a s kým. Ja som chodil oproti Draždiaku a moje skúsenosti som už povedal. Rehabilitáciu po tejto operácii by som mal absolvova? na Antolskej.

Tiež je vhodné, ak v “rehablitácii” budete aj sami ?alej pokra?ova?. Predpísaná rehabilitácia trvá 1-2 mesiace, no dovtedy vaše koleno asi nebude úplne fit. ?o bude chýba? najviac je sila a pocit, že s ním už dokážete robi? to, ?o aj predtým. Po skon?ení rehabilitácie po artroskopii (úraze) bolo koleno fit akurát tak na chodenie. Beha? som sa sám neodvážil, ako ani posilova? na tú nohu. Behanie ma bolelo a vážnejšie posilova? nohu som sa bál. Rovnako zostal v nohe aj taký ten “blbý” pocit. Tento pocit je objektívne spojený so stratou koordinácie kolena-koleno “zabudne” udržova? rovnováhu. Dôsledok môže by? vážny, lebo koleno stratilo riadnu dávku koordinácie a teda pri výskoku a následnom dopade nemusí pristá? na zemi rovno. Najlepším cvikom na znova-nadobudnutie tejto vnútornej regulácie kolena je cvik, kde stojíte na špeciálnom “tanieri” v ktorého strede je gumená lopta. Takto balancujete a snažíte sa drža? rovnováhu. Skákanie cez švihadlo (napr.aj striedanie nôh) môže ma? pod?a m?a podobné ú?inky.

Ja som sa na skuto?né za?aženie kolena odhodlal vlastne až cez Vianoce, ke? som išiel snowboardova?. Bolo to cca 6 mesiacov po úraze/operácii a síce to spo?iatku vyzeralo, že snowboardovanie bude problém, ?ím ?alej boles? ustupovala a ja som sa cítil istejší. Už na 2-3 de? som cítil ve?ké zlepšenie oproti prvému d?u, kedy ma koleno vyslovene bolelo pri pokr?ení. Subjektívne si myslím, že to koleno jednoducho bolo treba rozhýba? aj za cenu istej bolesti. Keby som to rovno v prvý de? vzdal pre boles?, urobil by som ve?kú chybu. Ak teda sa vyberiete aj vy prvýkrát po úraze/operácii športova? (samozrejme v rozumnom ?ase a nie skôr ako vám odporu?í lekár samozrejme) tak je celkom normálne, že budete najprv poci?ova? istú boles?. Rýchlo by sa to malo ale napravi?. Som zvedavý, ako sa vrátim na svah po tejto operácii – plastike.

Spä? ale k mojej rehabilitácii -

Po rehabilitáciách (cca 1-2 mesiace) som už bol nato?ko fit, že som chodil úplne normálne. Problémom bolo, že som pribral v?aka nedostatku pohybu a tiež sa mi výrazne oslabilo stehenné svalstvo. Bolo to až komické sa díva? na zranenú nohu oproti tej zdravej. Zranená vyzerala tak trocha ako ?iarový kód. Všetko je to však otázkoch (ne)správnej rehabilitácie. Moja rehabilitácia asi nebola celkom dobrá… Rehabilitácia síce trvala 2 mesiace, no pod?a môjho názoru je potom nevyhnutné rehabilitova? ?alej – sám. Ke? sa navráti 100% pohyblivos?, je ?as prejs? na navrátenie sily. Teraz, necelé 4 týždne po operácii je jasne vidite?ný rozdiel medzi svalstvom na operovanej nohe oproti tej zdravej. Zrejme je to normálne.
Po artroskopii sa koleno sa dalo do takého poriadku presne ako som si ?ítal viackrát na internete. Jednoducho ma nebolelo, ale žiadne ve?ké športy sa robi? nedali. V zime snowboarding no potom pri mierne riskantnejšej jazde mi pri prvej príležitosti to koleno proste vysko?ilo. Vždy ke? som za?ínal by? unavený som radšej rýchlo prestávkoval, lebo ?ím je svalstvo unavenejšie, tým vä?šie je riziko, že koleno vysko?í. Ur?ite odporú?am predtým, ako za?nete aktívnejšie za?ažova? koleno (napr. idete na lyžova?ku) predtým aspo? pár týžd?ov zúrivo posilova?, rehabilitova? a navraca? hybnos?. Stabilita kolena ako aj možnosti vzniku zranenia VE?MI závisia od svalstva a zrehabilitovania kolena. Nepoužíval som žiadnu ortézu na šport. Jedine som si ob?as dal tie lacné “bandáže”, ktoré síce koleno nespevnia, ale aspo? ho udržujú v teple.
Po zime som sa kone?ne teda odhodlal na operáciu.

Operácia – plastika ACL

Pri tzv. plastike kolena ide vlastne o nahradenie poškodeného, alebo zlikvidovaného predného krížneho väzu. Táto operácia sa už bežne robí artroskopicky. V zásade sú tri spôsoby, ako nahradi? krížny väz. Prvou je nahradi? ACL vlastným tkanivom a to bu? z predného väzu (spájajúci jab??ko a píštalu) alebo z hamstringov. Druhou metódou je náhrada väzu od darcu (predpokladám niekoho m?tveho, napr. z achilovky) a tre?ou, najmenej používanou metódou, je využitie umelého tkaniva – napr. karbónových vlákien..alebo nie?oho podobného ?o sa podarí ukradnú? z rakety :)
Každá z týchto techník má svoje plusy aj mínusy. Asi najmenej preferovanou je použítie syntetického materiálu. Pozitívom je, že “väz” je okamžite pevný a na mieste kde má by?. ?alším pozitívom je, že noha zostane ušetrená extrahovania väzu. Negatívom je, že sú?asné materiály, akoko?vek pevné a sofistikované do cca 5 rokov vypovedia službu. Potom je potrebná ?alšia operácia a tak dokola. Neviem, ?i na Slovensku vôbec túto metódy využívajú.
Druhým, vo svete bežne používaným spôsobom je využitie darcovského väzu. Opä? si si som istý, že sa nie?o takéto na Slovensku robí. V svete ale ur?ite. Táto metóda má ve?ké výhody oproti využitiu vlastného tkaniva. Nako?ko väz má len minimum látok, ktoré by spôsobili odmietnutie cudzieho tkaniva vlastným telom, nemusíte sa bá? tohoto rizika. Pozitívom je, že pacient je ušetrený jednej ve?kej rany, odkia? by sa extrahoval väz (?i už z hamstringov alebo z patelly). Doba rekonvalescencii a poopera?né problémy sú preto znížené. Negatívom je malé riziko infekcie, ktoré môže prenáša? väz darcu, ktorý nebol zdravý.

U nás najpoužívanejším spôsobom je extrahovanie väzu bu? z hamstringov, alebo z patelly. Za “zlatý štandard” sa vraj považuje extrahovanie väzu z patelly. To sa urobí tak, že sa vyberie stredná tretina z tohoto väzu, operatér ju patri?ne upraví a následne umiestni. Mne to robili tiež takto. Oproti extrahovaniu náhradneho väzu z hamstringov nemá tato metóda nejaké jasné výhody, ?i nevýhody, zdá sa, že tu závisí od operatéra – ktorý spôsob preferuje. Pri extrahovaní väzov z hamstringov je doba rekonvalescencie o nie?o vraj kratšia a celkovo je operácia menej bolestivá. O nie?o.

Ak by som si mohol vybra? – na základe pre?ítaného, tak by som si vybral asi väz od darcu. Je rovnako pevný aj trvácny ako vlastný a doba rekonvalescencie by bola kratšia. Riziko infekcie by som nejako prežil :)

Skúsenosti z operácie
Takže je dokonané. Krížny väz už je na mieste vraj spolu aj s titanovými skrutkami, ktoré sa nebudú musie? vybera?. Super.
Takže operácia poporiadku. Prišli si pre m?a sestri?ky, odviedli na akúsi predopera?nú miestnos?, kde mi sestri?ka pichla do zadku tú povestnú náladovku. Vraj do 15min má ú?inkova?. A veruže ú?inkovala. Poslené ?o si pamätám je, že sestri?ke hovorím, že tá inekcia vôbec “nešlape”. Povedala vydržte a ja som sa potom prebudil na poopera?nej izbe. Matne si ešte pamätám, že z predopera?nej ma niesol akýsi silný chlap na opera?ný sál. Zdá sa mi, že ma podopieral, ale je možné, že ma aj celého proste niesol ako vrece zemiakov. Tieto inekcie, tzv. náladovky majú za cie? pacienta zbavi? strachu a tiež zosil?ujú pôsobenie anestetík. Je totiž celkom možné, že keby na opera?ný sál priviezli “triezveho” pacienta, ten by si všetko rozmyslel pri poh?ade na všetky tie háky, nože, pilky, v?ta?ky, krv na stenách a pláš?och operatérov…ok, teraz už prehá?am :)
Prebudenie nebolo nijako dramatické. Žiadna extra boles?, len mi bola strašná zima. Celý som sa triasol. Bolesti ale na seba nenechali dlho ?aka?. Celú nohu mám vlastne od kolena dole meravú a bolí ma ako ?ert. Lieky proti bolesti zdá sa nejako extra nezaberajú. Lieky proti bolesti sú klasické – starý dobrý Ibuprofen, resp. jeho brat Ibalgin. Najhorší je pocit meravosti v nohe. Samotné koleno ani nebolí ak sa s ním nesnažím samozrejme hýba?. Doktor povedal, že vzh?adom na to, že som mal nohu viac ako dve hodiny v “turnikete” tak je to vraj normálne. Turniketom sa s?ahuje noha aby nekrvácala. Preto vraj tá meravos?, ktorá môže trva? aj tri dni. No peklo.

Po operácii o?akávajte, že vám bude zle od žalúdka, noha vás bude bolie? a celkovo budete v stave, kedy by ste najradšej prijali inekciu a nechali sa utrati?. Tak sa teraz cítim. Najhoršia je tá meravos? v tej nohe. Vôbec sa to nemení, nezhoršuje ani nezlepšuje. Vlastne to už trvá skoro 24 hodín.

Teraz ubehlo od operácie už viac ako 24 hodín a nie je to síce až také zlé ale nie je to ani ktovie?o. Stále rovnaká meravos? a pomerne výrazná boles?. Na WC už dokážem ís? sám, hoci je to asi taká námaha, akoby som odbehol ironmana. Prvé dva razy ako som išiel o barliach na WC (nie viac ako 5 metrov) mi prišlo zle až skoro na vracanie – resp. som sa vážne obával, že to so mnou sekne. Na tretíkrát to už bolo lepšie. Postavi? sa na nohu ani nápad- jedna vec, že je celkom meravá a teda necítim ?i stojím, ?i nie a druhá vec – noha je spuchnutá do dvojnásobnej svojej ve?kosti. Ak sa mi podarí, tak si ju ráno pri preväzoch odfotím. Je to strašný poh?ad. Ke? mi sestri?ka vymie?ala obväzy a vyberala drenáž, tak som sa skoro rozplakal. Koleno vyzerá akoby ho niekto prešiel valcom. Napuchnuté ako lopta a tak surealisticky nakrivo. No vyzerá to ozaj nezdravo.

Takže chutovka

moje koleno 48hod po operacii

a ešte jedna

Koleno plastika po 48 hod

Takže toto niesom ja.  Pre zmenu dámska noha.  Takto asi budete vyzera? po operácii (väz extrahovaný z jab??ka-píštaly).  Dos? brutal, že?  Napriek tomu, že tá jazva vyzerá hrozivo, do roka bude takmer nepatrná.

Toto píšem 7 de? po operácii (utorok) a môžem s potešením poveda?, že toto je prvý de? kedy sa cítim, že sa nie?o zlepšuje. Posledné dni boli peklo, kvôli komplikáciám spojených s operáciou. Krátko po operácii sa mi síce za?ala vraca? citlivos?, no noha za?ala puchnú? do rozmerov, ktoré by závidel aj špi?kový sumo bojovník. Boles? kulminovala 2-5 de? po operácii a neprichádzala vlastne z kolena, ale skôr z lýtka, lebo puchlo a t?plo. Nebola to výrazná boles?, nie?o akoby vám t?pla noha 5 dní v kuse. Žiadna sranda. Najprv mi doktor tvrdil, že st?pnutos? je v dôsledku aplikácie “turniketu”, ?o je vlastne škrtidlo viac ako 2 hodiny. Citlivos? sa mi následne vrátila presne ako povedal doktor – do 3 dní. ?alšie puchlo lýtko a potom aj stehno. Napuchlo do takých rozmerov, že sa doktor pri vizite vidite?ne zlakol. Samozrejme, že tento poh?ad mi ve?a odvahy nedodal. Okamžite mi ale nariadil urobi? krvný obraz a do 10minút ma brali na ultrazvuk. Sú?asne zavolal aj doktora- špecialistu z cievneho. Ten ma vyšetril a všetci so mnou následne išli na ultrazvuk, kde sa snažili vylú?i? prítomnos? ve?kého hematómu, prípadne nebezpe?nej trombózy. Nevedeli pochopi? ako mi mohla noha tak ve?mi napuchnú?. Môj ošetrujúci lekár to uzavrel tak, že niekedy sa také veci v medicíne jednoducho stávajú. Mohla vraj “niekde rupnú?” nejaká malá cievka a tá narobi? takúto galibu. Kto vie. Ke?že som bol v “normálnej” nemocnici, mal som k dispozícii všetkých odborníkov. Otázne je, ako by sa riešil môj problém, ak by som bol operovaný na špecializovanej klinike, napr. známej Sportklinik. Mali by cievneho odborníka? Vedeli by operova? prípadnú cievnu komplikáciu? Myslím si, že “normálna” nemocnica je predsa len lepšia v tomto….
8 de? po operácii mám nohu už prakticky odpuchnutú a môžem chodi?. S barlami samozrejme. Nohu ohnem na cca 70-80 stup?ov prakticky bez problémov. Tiež ju vládzam zdvihnú?, napnú? kvadriceps. Boles? pri chôdzi sa znižuje, no stále je taká, že by som neprešiel viac ako pár metrov. Pri státí alebo sedení ma bolí lýtko, do ktorého sa mi akoby naliala všetka krv z tela išlo ho roztrhnú?. Koleno na po?udovanie prakticky nebolí. Neza?ažujem ho, používam nemecké barle (to sú tie, ktoré sa dávajú akoby pod pazuchu a v hornej tretine sa opierate rukami). Dostal som recept na ortézu, no doktor mi povedal, že nie je nevyhnutná. To ma dos? prekvapilo, ale ke? nie, tak nie. Ja sa len teším. Možno preto, lebo operácia nebola spojená s naprávaním meniskov, ?i iných vecí. Neviem.

Po 9 d?och ma kone?ne prepustili z nemocnice. Mal som síce stále teploty (posledné 2 dni len nízke a len poobede), ale tie vraj ur?ite súviseli s masívnym opuchom nohy, ktorý som mal. Dnes je 11 de? od operácie a môžem poveda?, že môj stav sa opä? trocha zlepšil, noha mi o nie?o málo odpuchla (stehno myslím celkom odpuchlo, kým lýtko je stále mierne opuchnuté). Modriny sa postupne strácajú. Napuchnuté lýtko vyzerá, ako keby som ho mal opálené – je hnedé, mierne žlté možno. Vraj ?oskoro bude zelené, oranžové…a tak podobne :). Ke? sa postavím, stále cítim nátlak krvi do spodnej ?asti lýtka, no je to ove?a lepšie ako predtým. Viac si teraz uvedomujem boles? kolena, ktorá síce nie je výrazná, no vnímam ju pri chodení. V stave pokoja boles? prakticky nie je s výnimkou 2-3 denných epizód dos? ve?kej bolesti vä?šinou v noci alebo tesne nad ránom a potom okolo obeda, resp. poobede. Bolesti sú najhoršie v noci/nadránom. Kým zaberie liek proti bolesti trvá mi minimálne 30 minút, kým boles? pominie. Spánok je potom už minulos? a ja sa len bezcie?ne prevraciam v posteli a dúfam, že ?as si pohne. Poobede sa mi zatia? vždy objavili horú?ky, no sú postupne nižšie (odo d?a 6-7 to bolo cca 38.5-39C) postupne sa maximum ustálil na 38C s tým, že efekt horú?ky ani nevnímam. V noci prepotím 3-4 tri?ká, zrejme v dôsledku horú?ky. Spánok mám však relatívne pokojný a hlboký…až teda kým sa nezobudím v skorých ranných hodinách na boles? v kolene. Nave?er ma tiež za?ína odo d?a 5 bolieva? hlava.

Na konci tretieho týžd?a od operácie môžemo poveda?, že chôdza mi už prakticky nerobí problémy, ako ani schody (hore vôbec, dole radšej nenašlapujem na chorú nohu). Žiadne ve?ké výlety síce neabsolvujem, no prejs? 100-200m mi nerobí žiaden problém. Koleno je stále opuchnuté, ale už menej. Lýtko je stále opuchnuté tiež, no už menej. Ohybnos? koleno som príliš nezlepšil. Pod?a rady lekára do 6 týžd?a nemám koleno vraj ohýba? na viac ako 90st. Myslím, že ho ohnem o nie?o viac ako 90st., no nie o moc. Pri zohýbaní koleno bolí a mám pocit, akoby tam bolo nie?o “zaseknuté” – jednoduch viac nejde ohnú?. Je to ale PRESNE ten istý pocit, aký som mal aj po úraze, resp. po artroskopii, takže sa ni? nedeje. Trpezlivos?… Rana vyzerá dobre, jazva je síce zrete?ná, ale rez aj štychy sú pomerne tenké a zahojili sa dobre.

Tu je pár fotiek od spolutrpitela. Celkom pekna modrina po plastike!

po operacii plastika

Na ?o by som chcel upozorni? je dôležitos? ortézy. Ak môžete – vypýtajte si ju! Ja som dostal ortézu zna?ky Otto Bock a pod?a pani, ktorá mi ju dávala a prispôsobovala stojí cca 10tis Sk. Ja som ju dostal za 5Sk. Na?o je ortéza dobrá? No predovšetkým na to, že vás môže ochráni? pred ne?akaným úrazom (napr. oslabenou nohou krivo stúpite) a podobne. Viac o ortézach v osobitnom blog príspevku!

Rehabilitácia

V nemocnici za mnou prišla rehabilita?ná sestra s moto-dlahou cca 5-6 de? po operácii. Bol to zrovna de?, kedy doktori za?ali rieši? môj problém s masívnym opuchom nohy. Motodlahu nastavili na 70 stup?ov, ?o nebolo ani moje maximum. Motodlaha mi ohýbala pomaly nohu cca 20 minút. bol som trocha sklamaný prakticky žiadnou koordináciou medzi rehabilita?nou sestrou a ortopédom. Mal som pocit, že relabilita?né sestry náhodne obiehajú nemocni?né izby na ortopédii a pomáhajú pacientom bez znalosti ich stavu. Rehabilita?ná sestra mi ukázala štyri základné cviky na posilovanie nôh, vysvetlila mi základy správneho cvi?enia, no nevedala sa vyjadri? k tomu, ?i vôbec mám cvi?i? kôli opuchu, prípadne kedy a v akej intenzite. Znova sa zjavila 7 de?, potom, ako mi noha za?ala kone?ne odpúcha? a na vzdory mojim argumentom o napuchnutej nohe ma prinútila sa postavi? a za?a? chodi?. S pomocou barlí samozrejme. Vysvetlovala základné pravidlá správnej chôdzi s barlami. Myslím, že urobila dobre, no stále by som privítal lepšie a osobnejšie vysvetlenie pre?o mám rehabilitova?, aký vplyv má opuch na rehabilitáciu, ?o je akceptovate?ná boles? a podobne. Rovnako chýbala aj koordinácia s ortopédom.

Prinútila ma ale za?a? dvíha? nohu, o ?om som bol presved?ený, že ur?ite nezvládnem. Odkedy som dokázal nohu sám zdvihnú? (ležíte/sedíte a vystretú nohu zdvíhate, pri?om zapájate kvadriceps). Bežne takto nohu dokáže zodvihnú? hne? druhý de? po operácii 40% pacientov, tretí de? 60% postupne sa ?íslo rýchlo zvyšuje. Je tam samozrejme ve?ká dávka psychiky.

Teraz robím cviky cca 2-3 krát za de?, ktoré mi vybrala rehab.sestra. To je krútenie chodidlami, potom precvi?ovanie kvadricepstu natiahnutím chodidla do zvislej polohy a akoby tla?enie kolena smerom dole. Jednoducho zapájanie kvadricepsu. Tento cvik má simulova? chôdzu, resp. brzdi? atrofiu svalov na nohe. Vraj sa má opakova? ?astokrát denne po sériách cca 20, ale celkové množstvo opakovaní má by? vraj až 2-3 tísíc. K tomuto ?íslu sa ja neblížim. ?o sa týka cvi?enie ohybnosti kolena robím cvik, ktorý si pamätám z rehabilitácie po mojej prvej operácii – artroskopii kolena. Nohu vystretú zdvihnem a pomaly ohýbam v kolene, až kým cítim ?ah za kolenom. ?alší cvik, ktorý mám odporu?ený na rehabilitáciu je sedie? na vyššej stoli?ke tak, aby sa noha vo?ne “hompálala” vo vzduchu. Takto vlastnou váhou nohy treba precvi?ova? ohybnos? kolena. Ak chcete viac ako 90 stup?ov, zdravou nohou treba chorú pomaly tla?i? do vyššieho uhla. Jemne tla?i? – tie kývavými pohybmi, ale súvislým pohybom.

4 mesiace po operácii

Musím prizna?, že s rehabilitáciou som to poslených pár týžd?ov neprehá?al. Rehabilitova? k profesionálom som chodil asi 3 týždne. Tam som vlastne robil dokola nieko?ko málo cvikov, niektoré vynaliezavejšie ako iné, ktoré som už poznal. Myslím, že najlepšie na tej rehabilitácii bolo, že som si denne našiel ?as na to, aby som skrátka cvi?il. Tie cviky som sa snažil cvi?i? potom aj vo fitnes tak 2-3 krát týždenne, doma sa mi to nikdy nepodarilo. Skombinovane s bicyklom. Na zaciatku som sedel dost vysoko a pri kazdom zbrati nohou skrcil tvar od bolesti. Teraz, po 4 mesiacoch uz vlastne môžem nohu skr?i? ako len chcem a bicyklujem pri vä?šej zá?aži asi 20-30 minút. Potom nejaké tie predkopáva?ky, zakopáva?ky a naposledy som skúsil aj drepy, ?o na moje po?udovanie dopadlo celkom dobre dokonca aj s ?ahším závažím.

Pri cvi?ení stále používam ortézu. Neviem ?i mi to pomáha..psychicky ur?ite. Ohybnos? tam už myslím je, teraz budem pracova? na vrátení sily. Ak je to rovnaké, alebo podobné ako rehab. po artroskopii, tak vtedy mi najviac pomohlo behanie. Najprv to bolo trocha utrpenie – mal som pocit, ze už nikdy nebudem môc? beha?….ale postupne sa to všetko zlepšilo a šprint by z toho asi nebol, ale rýchly beh ur?ite. Teraz, ke?že už je väz na mieste to sná? bude aj so šprintom.

na internete som našiel tieto zaujímavé linky:
Zaujímavá stránka je: http://www.kneeclinic.info/rehab_markdecarlo.php kde máte aj krátku históriu rehabilitácie. V krátkosti – od 82 roku sa noha dala do sádry v sklone cca 30stu?ov a plnú váhu bolo možné prenies? na nohu až po 8-9 týžd?och. Dnes je situácia celkom iná. Rehabilitácia sa dramaticky urýchlila. Pod?a uvedenej stránky by som už dnes (12 dní po operácii) mal normálne chodi? a ohýba? nohu do 110 stu?ov. Ja pritom nohu ohnem cca 80 stup?ov a chodím o barliach s tým, že nohu prakticky vôbec neza?ažujem váhou. Takto som bol inštruovaný mojim doktorom.

Iné stránky ako napríklad http://www.orthopedictechreview.com/issues/may00/pg28.htm odporú?ajú pomalší priebeh rehabilitácie, podobný ako mám ja dnes. ?o je zaujímavé je, že na tejto stránke neodporú?ajú ohýba? nohu viac ako 90 stup?ov až do 4 týžd?a. ?lánok je z mája 2000.

na tejto adrese http://www.nismat.org/orthocor/acl_postop je pár cvikov, ktoré odporú?ajú robi? prvý týžde?. Zaujímavé je, že zdôraz?ujú, že nikdy by noha nemala odpo?íva? inak ako rovnej polohe (teda žiadne podkladanie vankúša pod nohu). Toto má zabezpe?i? hyperflexiu – teda úplné vyrovnanie nohy. Ja som s týmto problém vôbec nemal a vlastne od prvého d?a som mohol nohu vystrie? úplne. Odporú?a sa na pár minút denne nohu dokonca ohnú? ešte menej ako 0 stup?ov (podložením napr. vankúša pod pätu).

Celkom dobrý poopera?ný návod rehabilitácií je aj na: http://www.drmillett.com/pdf/acl.pdf

alebo http://www.orthopaedics.co.uk/boc/patients/anterior_cruciate_recovery.htm

a samozrejme klasicky – wikipedia ?lánok:

http://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_cruciate_ligament_reconstruction

Všeobecne tieto, ale aj iné ?lánky, ktoré som si pre?ítal k tejto tematike sa zhodujú v tom, že:

 • Po zranení by mal ?lovek pred operáciou náhrady ACL zrehabilitova? aspo? tak, aby dokázal nohu ohnú? v kolene ako predtým a tiež by mal svaly navráti? do pôvodnej kondície
 • Operácii náhrady ACL zvä?ša predchádza artroskopický zákrok, kde sa presne zistí stav poškodenia a tiež operatér odstráni prípadné útržky väzu a pod..
 • Ak si ACL nenecháte nahradi?, koleno síce bude funk?né, nebude ani bolie?, no budete ma? problémy so stabilitou kolenného k?bu. Prejavy nestability sú vysoko individuálne. Niektorí poci?ujú nestabilitu aj pri chôdzi, iní až pri náro?nejších športoch. Isté však je, že športy, pri ktorých sa rýchlo mení smer (vyžadujú stabilné koleno) budú pre vás v podstate vylú?ené. Bezpe?né športy sú napríklad plávanie, bicyklovanie, kor?ulovanie, vytrvalostné behanie, posilovanie a podobne. Nevhodné hlavne lyžovanie, tenis, squash, basketbal, fotbal a pod…
 • Niektoré štúdie uvádzajú, že až 70% ?udí so zranením ACL bude trpie? do 14 rokov od zranenia na artritídu zraneného kolena. Do 20 rokov od zranenie takmer všetci.. Nie je vraj podstatné, ?i ACL bol nahradený, alebo nie, riziko výskytu artritídy je vraj rovnako vysoké. Iné štúdie poukazujú, že vä?šiu pravdepodobnos? výskytu artritídy majú tí, ktorí si plastiku ACL urobi? nenechajú. V každom prípade riziko artritídy po roztrhnutí ACL je vysoké a je treba s ním po?íta?. Všetky štúdie sa však zhodujú v tom, že ak si ACL nenecháte nahradi? a svoj životný štýl ?o sa týka športov nezmeníte, máte vyššie riziko poškodenia iných “sú?iastok” v kolene – chrupavky, meniskov a pod..
 • v nemocnici ?lovek po platike ACL zostáva 1-2 dni (u nás to je bežne 7 dní, ja som bol 9).
 • S rehabilitáciou treba za?a? ?o najskôr a ohnú? koleno do 90 stup?ov do 10 dní odo d?a operácie, je treba cvi?i? ?o najviac kvadriceps,
 • po?as d?a a po?as noci je potrebné nosi? ochrannú ortézu, ktorá má zabráni? prípadnému úrazu oslabeného kolena, ako napríklad pri podknutí a podobne.
 • Barle je nevyhnutné používa? len po?as prvých nieko?kých pár dní po samotnej operácii (2-6) následne je možné chodi? s ortézou bez barlí.
 • V noci má by? na nohe ortéza preto, aby držala nohu v rovnej polohe a zabránila rannej bolesti.
 • Ortézu je možné presta? používa? po 4 týžd?och. Bicyklovanie je možné na stacionárnom bicykli po cca 2-4 týžd?och, resp. potom ako dosiahnete flexibilitu 90 stup. a viac
 • šoférovanie je rozdielne pre ?avú, ?i pravú nohu, no všeobecne by ste nemali po?íta? so šoférovaním skôr ako po 3-4 týžd?och. Pre bezpe?nú koordináciu je nutné ma? spä? svaly, ktoré po operácii atrofujú
 • Kor?ulovanie alebo bicyklovanie vonku je možné po 2-3 mesiacoch, bezkontaktné športy ako napríklad tenis po 4 mesiacoch, kontaktné športy po 6 – 9 mesiacoch. Medzi najnáro?nejšie športy na koleno sa považuje lyžovanie a basketbal. Niektorí lekári dokonca odporú?ajú nosi? pri vymenenom krížnom väze pri lyžovaní ortézu. Ja zasa odporú?am nehra? basketbal :)

Zaujímavá téma je vlastné zahojenie ACL. Samozrejme, že ACL sa vám pri normálnych podmienkach sám nezahojí, no pod?a výskumu istej doktorky Dr. Martha Murray by bolo možné po implantovaní akéhosi “zázra?ného gelu” prinúti? väz, aby sa opravil sám. Odpadla by tak celá tortúra operácie (namiesto nej len artroskopická operácia) a navyše telo by si samo opravilo pokazené tkanivo. Neviem, ?i tento s?ubný výskum (experimenty na zvieratách sa vraj podarili, no operácia ?loveka ešte nebola prevedená) by mohol by? dôvodom, pre?o by ste mali operácia odloži?. Možno o pár rokov… Viac ?lánkov k tejto zaujímavej téme:

http://www.orthojournalhms.org/volume2/html/osgood2.htm

http://www.childrenshospital.org/dream/DreamRsch2005/acl.html

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-03/chb-gat032706.php

http://abclocal.go.com/kgo/story?section=edell&id=5356760

Ak ste sa predsa len do?ítali až sem a zostala vám ešte sila na reakciu, prípadne vlastné skúsenosti, prosím pode?te sa s nimi!

Kvôli až príliš ?astému spamu (hovadiny typu – kúpte si parádnu Hondu z Ameriky) musí by? váš príspevok mnou najprv akceptovaný – takže ?akujem za porozumenie a vašu trpezlivos?.

This entry was posted in Lie?ba roztrhnutého predného skríženého väzu and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

715 Responses to Operácia kolena – plastika predného krížneho väzu (ACL)

 1. Walkman says:

  nazdaar kolenari , ja som tu uz pridaval davnejsie nejake prispevky, 28.8. ma caka operacia plastika LCA na sukromnej klinike Sagax u DR. Malinovskeho, je to odbornik a aj ked sa bojim dufam ze to dopadne fajn najviac sa bojim pooperacnych stavov … napiste mi prosim co je najlepsie mat prichystane uz pred operaciou, tesne po operacii, ked pride clovek domov, dakujem

 2. Filip says:

  Zabka:Idem az dnes o hodku na kontrolu tak potom dam vediet

 3. daniel says:

  Cau Walkman!
  Drzim Ti velmi palce!

  Po operacii nebudes mas zas az take bolesti akych sa mozno obavas. Je to v pohode. V stave pokoji koleno prakticky ani neboli, len ked cvicis (co je ale samozrejme nutne). bolest sa ale da v kazdom pripade vydrzat.

  Takze tolko na povzbudenie.

  V nemocnici Ti budu davat tableky proti bolesti – a to je klasicky Ibuprofen/Ibalgin. tie su vraj tazsie na zaludok – ako pre koho… Vraj zabera aj Paralen. Takze tieto si nachystaj aj na domov, hoci napr. ja som ich zas tak vela neskonzumoval. Nejake ale predsa. Bolest treba tlmit – inak budes nervozny a psychicky ci chces-ci-ne to skratka horsie clovek znasa. Takze ked zacne bolet – sup tableku. Samozrejme ne vela..skratka podla navodu.

  Gelove vrecka – kup si aspon 4-5 velkost – cim vecsie, tym lepsie (dlhsie drzi chlad – a velke vzdy mozes napr. prehnut napoly atd..). Tieto vrecka predavaju v supermarketoch a niesu drahe. Supnes ich do mrazaku a potom prikladas na koleno ked budes po operacii/doma. Par tyzdnov. Chlad na koleno Ti v zasade nemoze nijako uskodit, len pomoct, kludne chlad aj cely den (hlavne prve dni). Jedine na co treba davat pozor je nedavat zmrznute vrecko na holu kozu – lebo mozes dostat “omrzliny”. to je cele. Inak chladit a chladit.

  Priprav si tiez viacero elastickych obvezov – kt. si pripevnis k nohe gelove vrecka, kt. Ta budu chladit

  Odpocivat budes musiet s VYSTRETOU nohou – v ziadnom pripade ju nekrc (mimo cvicenia samozrejme) ked odpocivas. Proste ju maj uplne vystretu a tak odpocivaj. Boli to trocha ale noha musi byt vystreta (to Ti povie aj lekar).

  Potom doma pekne pomaly zacni cvicit – kukni si prispevok o rehabilitaciach – tam je par tipov.

  Inak fit, nic extra Ti nebude treba. Zariad si to tak, aby si nemusel napr. daleko chodit na WC alebo po schodoch atd.. hlavne aby si sa vyvaroval riskantnych terenov prve dni/tyzdne (schody, kachlicky, linoleum)…

  Soferovat tiez nebudes asi moct skor ako 4-5 tyzdnov…individualne.

  Drzim palce a daj potom vediet ako to ide!

 4. Filip says:

  No tak dnes som bol na kontrole po 16 tyzdnoch.Doktor mi az teraz dovolil drepy a legpress co sa divim ale nevadi.A kontorla o 3 tyzdne ,ked uz budu 4 mesiace a mozme sa bavit o behu

 5. zabka says:

  je zaujimave ze kolko roznych metod pouzivaju doktori na liecenie a rehabilitaciu…celkom ma to zaraza…potom aby sa clovek bal ze jepozadu

 6. katka says:

  Nazdar Dano a vlastne vsetci kolenari :)

  Tak sa zda, ze sa i ja pridam do klubu :), a tak na zaciatok vdaka za tento blog a aj za diskusiu, vela som sa tu dozvedela a pomohol mi lepsie sa zorientovat.
  Takze moj problem sa zacal v oktobri pri hrani tenisu ( nehram nejak aktivne ). Bolo to na umelom povrchu, a ked som sa rozbehla po lopticke s nevidanou snahou ju chytit, tak som sa akokeby zasekla a kolmo spadla na obe kolena. V tom lavom mi nieco akokeby prasklo ( mozno sa vyklbilo ). Bol to divny pocit spojeny samozrejme s bolestou. Nohu som nevedela ani pokrcit, ani vystriet. Napokon som nejak vstala, a ani neviem ako som dokrivkala ku lavicke. Tam som sedela asi hodinu a dufala, ze to bude v poriadku, napokon som aj mala pocit, ze sa to zlepsuje ( zial to bolo asi len tym, ze som sedela ). Napokon sa mi podarilo prist do satne, neskor na trolej a nakoniec i na intrak. Tam som zalahla do postele a v ten den som uz radsej nechodila, kedze sa bolest stupnovala.
  Na druhy den som sa teda odhodlala zajst na chirurgiu ( dolezite je poznamenat, ze studujem v cechach a aj uraz sa stal v cechach a aj na chirurgiu som sla v cechach ). Ked som sa asi po hodine dostala na rad, tak mi sestricka oznamila, ze ma nemozu vysetrit. Odovodnila to tym, ze musim mat poistenie ceske a europsky preukaz zdravotneho poistenia ( to je ta modra karticka ) mi jednoducho nestaci. Cize aj napriek tomu ako som sa citila a ako som zle vyzerala, ma poslali jednoducho prec. Bola som zufala, sialene to bolelo. Nezostavalo mi teda nic ine, len ist domov na Slovensko, do Trencina. Tam ma na stanici cakala mamina a hned sme ficali na chirurgiu v poliklinike. Tam lekarka skonstatovala, ze v Cechach ma mali zo zakona vysetrit, lenze je s tym vraj vela papierovaciek, a tak sa im zrejme jednoducho nechcelo. Vysetrila ma a povedala, ze tam mam vodu, a tak mi dala dlahu a barlicky do ruky. Povedala, ze to mam chladit ladom a odpocivat. Po par dnoch som prisla na kontrolu vytiahli mi vodu a dlahu dali naspat. Potom po par dnoch mi vyberali vodu zasa, ale dlahu mi uz nedali. Povedali, ze by to uz malo byt v poriadku. Pocit to bol divny, kedze som v nohe nemala ziadnu silu ( ti co mali dlahu na celej nohe isto vedia co myslim ), ale casom sa mi sila vracala, postupne som zacala i normalne chodit, takze som si myslela, ze som v poriadku, a ze to chce len cas.
  Ako vsak ale cas isiel, stale som nemohla nohu naplno zatazovat, a teda ani sportovat. Rozhodla som sa teda zajst k jednemu lekarovi v Trencine, ktory sa stara i o sportovcov, nie je vsak ortoped. Lieci zapalove poruchy pohyboveho aparatu. Zistil mi, ze makke struktury kolena mam skutocne zapalene a on ako prvy sa mi zmienil o tom, ze mozem mat poskodeny meniskus a vazy. Makke struktury mi po par tyzdnoch pomocou lasera vyliecil, a aj napriek tomu, ze som sa citila lepsie, koleno stale neposluchalo.
  Trocha som zacala patrat na nete a dostala som sa na sportclinic. Objednala som sa na vystrenie a tam mi lekar len podla hmatov skonstatoval, ze predny skrizeny vaz mam na 90% poskodeny. Dal mi teda odporucenie na MR. Na MR som bola v Trencine minuly tyzden a teraz cakam na dalsie vysetrenie v Bratislave v sportclicnic, ktore ma caka vo stvrtok. Som zvedava, co mam teda vsetko poskodene. Kazdopadne v zavere spravy z MR mam napisane:
  Lezia zadneho rohu MM- gr. IIIA
  Chronicka lezia LCA, hyperangulacia LCP, dorzalna subluxacia oboch femoralnych kondylov
  Neviem, co to presne znamena, ale obavam sa, ze ma caka to co uz viaceri mate za sebou. Zatial z mojej strany len tolko. Ked budem vediet viac, tak dam vediet :)

 7. Filip says:

  Je na hovno ze kazdy ti povie a dovoli nieco a ine a potom clovek je somar z tohoco moze a co nie

 8. liopqaa says:

  katka:
  ahoj..fuha…pekny zaver MR…:D…chcem sa ta len opytat ci si mala vysledky z MR hned v ten den alebo ich odoslali az neskor ?..ja tiez cakam na MR…este dva tyzdne ..ufff

 9. katka says:

  liopqaa:
  …na rezonanciu som cakala asi tak tri tyzdne a vysledky som mala na cd hned dalsi den doobeda
  …tak dnes som bola na vysetreni, kde mi mali zhodnotit MR a musim sa priznat, ze dost ma to vzalo. Aj ked som si myslela, ze som pripravena na zle spravy, tak som nebola. Nevyzera to u mna uplne ruzovo, meniskus mam zly, predny vaz je v tahu, a zadny je tiez nejaky nie uplne v poriadku. Takze ma caka artroskopia a neskor tiez plastika.
  …ak su tu nejaki vysokoskolaci, ktori podstupili tieto zakroky pocas semestra, tak ako to vyriesili so skolou. Ja studujem v Cechach. A vznika mi problem. V Cechach mi rehabku nikto hradit nebude, takze neviem presne ako to riesit…diky

 10. Walkman says:

  seruste pred pol hodkou som dosiel domow…. zda sa mi to byt fajn…. operovali ma vcera – 28.8 o cca 12:00 a uz o 14:00 boli pri mne rodicia – nepamatam vela, operovali ma v SAGAXE . p. MUDR. Malinovsky … super doktorko, vsetko mi vysvetlil vraj cista plastika, menisky a chrupavka v poriadku, drzi mi to titan v kolene. V noci som mal trochu bolesti a nedalo sa mi vycurat kua tak som si to odskackal o 4:00 rano na WC a cural som 10 minut . ted je 11:00 – 29.8. a ja lezim doma v obyvacke pekne klidek noha vystreta zaladovana , idem si pusti GTA – San andreas, zrejjme pekne od zaciatku si to prejdem az do konca :)))
  pozdravujem kolegov kolenarov uz zacinam napinat nohu a pohybujem s prstami na nohe – pohodicka

 11. Walkman says:

  Daniel – dakujem za tipy – treba drilovat a do pool roka by som mal byt spat na futb. travnikoch az vsetko pojde tak ako ma :)

 12. liopqaa says:

  katka:
  dakujem …ja uz sa neviem dockat MR..uz mi sibe z toho kolena…boli uz dva mesiace v kuse….drzim palceky na operacie….:))…mna isto caka minimalne artroskopia…..:D

 13. monikaa says:

  no ahojte vsetci po dlhej dobe sa k vam opat vraciam…….=) takze tak….no som po magnetickej rezonancii ktora mi ukazala ze mam ten LCA v prdeli takze operacia je potrvrdena i tymto kuskom papiera….tieto nasledujuce 2dni si idem robit predoperacne a v stvrtok do nemocnice a v piatok operacia…..hmmm…..neviem ci sa bat ci byt rada….ale ja vam napisem v stredu vecer ze ako je na tom moj zaludok=)))))))))))takze zatial som vas informovala takto…..a este i k tym sumam……vycvakam za to 10tisic….niekto povie ze vela niekto povie ze je to v pohode……obetujem to za to ze budem v poriadku……dufam……tak drzte mi vsetci palce…slony,levy i mravce=)))))))))))))))))))))))))

 14. burqo says:

  caute vsetci mal by som taku otazocku dufam ze mi niekdo pomozete.som dva tyzdne po artroskopii kolena kde mi zistili ze ma mam roztrhnuty predny krizny v.o mesiac idem na plastiku.ale ubehli dva tyzdne a koleno je este stale viditelne opuchnute a nemozem ho uplne zohnut.a pri tom cvicim byciklujem kazdy den.Neviem ci som to s tou zatazou neprehnal alebo to ustupi.Pora?te mi.Dik

 15. daniel says:

  Cau Burqo!
  Dva tyzdne po artro by uz koleno nemalo byt moc napuchnute, ale to, ze ho nemozes este uplne zohnut je v pohode. Tieto veci vsak moze zodpovedne posudit len lekar. Viesako – ako napuchnute? Ako lopta, alebo je to proste len trocha vidiet? Ako ho nevies zohnut? 100 stupnov alebo nemozes spravit drep? Tieto veci musi posudit lekar a je fakt ze hamba AK to lekarov nezaujima – proste odoperovat a dovi, trap sa clovek. Nemas dohodnute pooperacne vysetrenia? Mali by byt 100% Artro zas nieje ktovieaky zasah do kolena – zalezi co Ti robili. To Ti aspon povedali? Urcite si vypytaj spravu, vsetky vysetrenia, rontgen, vysledky magnetickej (ak Ti robili) no a samozrejme spravu z operacie. Tieto veci maju zrejme v nemocnici ak ich nemas doma. Nechaj si to pekne od lekara co Ta operoval vysvetlit. Tiez si nechaj poradit ako to vidi s pripadnou plastikou toho vezu kedze ho mas zosrotovany. Potom chod aj k inemu lekari nech mas viac nazorov aby si si vedel vybrat. Drz sa a daj vediet co a ako!!

Comments are closed.